بلاگ

  • آخرین خبر ها
/

کهکشان در نمایشگاه سیم، کابل و مفتول بانکوک

نمایشگاه جنوب شرق آسیا یکی از رویدادهای مهم این صنعت است
/

هیئت اقتصادی- سیاسی ایران در قلب اروپا

کهکشان یکی از شرکت های موفق و حاضر
/

کهکشان در بزرگترین نمایشگاه گردشگری دنیا

شرکت عظیم تجارت کهکشان فعال در صنعت گردشگری است
/

آسیای شرقی، دریچه ای رو به جلو

روابط تجاری ایران و آسیای شرقی در حال پیشرفت است
/

پروژه کلیدی در صنعت سیم و مفتول

مدیریت یکی از بزرگترین پروژه های کشور در زمینه سیم و کابل و مفتول
/

بزرگان صنعت مفتول دنیا

جلسه با شرکت های مطرح ماشین ساز دنیا
/

هیئت اقتصادی اروپایی در ایران

سفر هئیت اقتصادی کشور بلژیک به ایران و حضور کهکشان