عظیم تجارت کهکشان

  • بلاگ

بزرگان صنعت مفتول دنیا

جلسه با شرکت های مطرح ماشین ساز دنیا

در سال اخیر و پیرو پروژه شخصی یکی از اعضای شرکت، جلسه مهمی با حضور شرکت های مطرح و رتبه اول دنیا در بروکسل برگزار گردید؛ در این جلسه که با حضور چهار تن از تاثیرگذاران صنعت مفتول دنیا برگزار شد،  نتایج مهمی بدست آمد و طرفین توانستند پروژه مذکور را بررسی نمایند
ضمنا لازم بذکر است " رئیس اتاق بازرگانی بلژیک " نیز در این جلسه حضور داشتند