عظیم تجارت کهکشان

  • بلاگ

آسیای شرقی، دریچه ای رو به جلو

روابط تجاری ایران و آسیای شرقی در حال پیشرفت است

آسیای شرقی از بازارهای هدف تجار، بازرگانان و کارفرمایان ایرانی است؛ مجمع کشورهایی که به دنبال بازار رقابتی با کشورهای غربی، سهم بزرگی از اقتصاد دنیا را بعهده دارند

در همین راستا تیم تحقیقاتی از شرکت کهکشان  جهت بررسی و رایزنی با شرکت های بزرگ کشورهای آسیای شرقی اعزام شد
از جمله این شرکتها، ابر شرکت " شاگانگ " که یکی از اصلی ترین فولاد سازان چین است و شرکت های بزرگ کره جنوبی را میتوان نام برد