بازرگانی و تجارت بین الملل
کلیه خدمات بازرگانی و تجارت بین الملل

ایران با توجه به شرایط مطلوب خود توانسته است در طول تاریخ خود کشوری حیاتی و بسیار مهم برای بازرگانان و تجار باشد. از جمله این ویژگی ها

موقعیت بسیار مطلوب استراتژیک و جغرافیای اقتصادی
 اصلی ترین کشور در خاورمیانه
 منابع سرشار نفتی و معدنی
 نیروی جوان و باتجربه
 فرهنگ و تاریخ غنی

در همین راستا " عظیم تجارت کهکشان" کلیه خدمات واردات و صادرات را به مشتریان خود ارائه میدهد و نقش مهمی در این بخش ایفا مینماید

GGT

صادرات

صادرات بخش مهمی از فعالیت های شرکت میباشد

GGT

واردات

واردات محصولات صنعتی و غیر صنعتی از جمله خدمات " عظیم تجارت کهکشان " است

;