پیمانکاری
تعامل علم و عمل را به کهکشان بسپارید

 عظیم تجارت کهکشان به صورت عملیاتی آمادگی ارائه در خدمات پیمانکاری را دارد. انجام پروژه در زمان مقرر، با استاندارهای ملی و تقاضای کارفرما از ویژگی های این بخش بشمار میرود. در حال حاضر عملیات پیمانکاری به دو بخش خلاصه میشود 

 انتقال برق : انجام پروژه های انتقال نیرو فشار ضعیف، متوسط و قوی
 ساختمان سازی : انجام پروژه های ساختمان سازی و عمرانی

امید است با عنایت و رضایت خالق و همت مضاعف قدمی کوچک در راستای تحقق ارزش های اقتصادی و آسایش مردم عزیز برداریم

GGT

انتقال برق

بیش از سه دهه تجربه و اصالت

GGT

ساختمان

جمعی از معماران با تجربه و دقیق

;