مشاوره
مشاوران مجرب و متخصص

شرکت های موفق بین المللی از روش های سنتی مدیریت فاصله گرفته اند. روش های مدرن مدیریت مدیر محور نیست و یک تیم با اهداف مشخص و وظایف تعیین شده باعث ثمر بخشی میشود
در این میان وجود مشاوران از امتیازات حیاتی مدیریت بشمار میرود. فرد یا افرادی که با تخصص و تجربه خود مسیر را روشنتر کنند و پنهان را نهان سازند

گروه مشاوران " عظیم تجارت کهکشان " در سه شاخه آمادگی ارائه خدمات خود را دارد
 بازار بین الملل : تسهیل و شناسایی بازارهدف و خارجی جهت عرضه محصولات داخلی
 بازارداخلی: تسهیل و شناسایی بازار داخلی جهت عرضه محصولات خارجی و اخذ نمایندگی
 گردشگری : مشاوره تخصصی به شرکت های گردشگری داخلی و بین المللی

GGT

بازار بین الملل

عظیم تجارت کهکشان پل ارتباطی میان شما و بازار جهانی

GGT

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ، آغاز دوباره اقتصاد ایران

GGT

بازار ایران

هرآنچه از بازار داخلی انتظار دارید

;