بازرگانی و تجارت بین الملل

  • کلیه خدمات بازرگانی و تجارت بین الملل
  • /

بازرگانی و تجارت بین الملل

ایران با توجه به شرایط مطلوب خود توانسته است در طول تاریخ خود کشوری حیاتی و بسیار مهم برای بازرگانان و تجار باشد. از جمله این ویژگی ها

موقعیت بسیار مطلوب استراتژیک و جغرافیای اقتصادی
 اصلی ترین کشور در خاورمیانه
 منابع سرشار نفتی و معدنی
 نیروی جوان و باتجربه
 فرهنگ و تاریخ غنی

در همین راستا " عظیم تجارت کهکشان" کلیه خدمات واردات و صادرات را به مشتریان خود ارائه میدهد و نقش مهمی در این بخش ایفا مینماید

عظیم تجارت کهکشان با نگاه مثبت به صادرات و  منابع و معادن داخلی و سیاست های اقتصادی، صادرات خود را به دو بخش صنعتی و غیرصنعتی تقسیم کرده است و سرویس های متنوعی به مشتریان و شریکان تجاری خود ارائه میدهد

صادرات انواع محصولات صنعتی و غیرصنعتی
 بررسی و تحقیق محصول مورد نظر و ارائه پکیج اطلاعاتی به مشتریان
 بررسی و تحقیق بازار داخلی و بین المللی و ارائه گزارش
 مشارکت و همکاری

بخش صادراتی شرکت همواره در هیئت های مختلف تجاری حضور داشته و در بازار بین الملل از جایگاه مناسبی برخوردار است

 کشور ایران دارای ظرفیت های مختلف تولیدی و بازرگانی میباشد. این در حالیست که واردات نیز از موارد ضروری تامین نیازهای بازار است
در همین راستا شرکت " عظیم تجارت کهکشان " با بررسی بازار داخلی، تامین کنندگان خارجی شناسایی میشود و با عقد قرارداد، محصولات مورد نظر به بازار تزریق میشود

;