صنعت گردشگری

  • صنعت گردشگری ، آغاز دوباره اقتصاد ایران
  • /

صنعت گردشگری

شاید در آغاز گردشگری به عنوان عنوان فعالیت در یک شرکت چند منظوره کمی ناملموس بنظر برسد؛ این مورد پس از تحقیق و جلسات فراوان و علاقه  شرکت پیگیری شد و با بکار گیری کارشناسان گردشگری بثمر نشت

صنعت گردشگری در دنیای پیرامون از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بسیاری از کشورها به عنوان منبع اصلی درآمد یاد میشود؛ در سال های اخیر نیز با توجه به فضای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به این صنعت گردشگری توجه بیشتری شده است

 عظیم تجارت کهکشان آماده ارائه  خدمات مشاوره ای خود به شرکت های داخلی و خارجی، هتل ها جهت حضور در بازارهای دو طرفه، لوازم مربوطه، گردشگری الکترونیک و رزرواسیون است

;