صادرات

  • صادرات بخش مهمی از فعالیت های شرکت میباشد
  • /

صادرات

عظیم تجارت کهکشان با نگاه مثبت به صادرات و  منابع و معادن داخلی و سیاست های اقتصادی، صادرات خود را به دو بخش صنعتی و غیرصنعتی تقسیم کرده است و سرویس های متنوعی به مشتریان و شریکان تجاری خود ارائه میدهد

صادرات انواع محصولات صنعتی و غیرصنعتی
 بررسی و تحقیق محصول مورد نظر و ارائه پکیج اطلاعاتی به مشتریان
 بررسی و تحقیق بازار داخلی و بین المللی و ارائه گزارش
 مشارکت و همکاری

بخش صادراتی شرکت همواره در هیئت های مختلف تجاری حضور داشته و در بازار بین الملل از جایگاه مناسبی برخوردار است

صادرات محصولات غیرصنعتی بخش مهمی از نبض اقتصادی ایران است، بطوریکه در صادرات محصولات غیرنفتی و صنعتی از اولویت های بودجه و اقتصادی است؛ صادرات محصولات مختلفی همچون فرش ایرانی، انواع خشکبار، زعفران، گیاهان دارویی، عسل، خرما، صنایع دستی و ... را را میتوان از عمده ترین اقلام صادراتی برشمرد
عظیم تجارت کهکشان نگاه ویژه به صادرات این محصولات دارد

صنعت ایران با توجه به منابع سرشار نفتی و معدنی، نقطه عطفی در بازار بین المللی بوده است. صادرات محصولات مربوطه نیز از نقاط قوت اقتصاد این کشورغنی میباشد
عظیم تجارت کهکشان با بررسی این بازار توانایی فعالیت در صادرات محصولات صنعتی را به کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان دارد
در این میان صادرات محصولات نفتی، معدنی، اقلام برقی به کشورهای منطقه، سنگ و محصولات سنگی و صنایع فولاد از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند

;